Har du spørsmål så ta kontakt med oss:

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane
Org. nr. 980 687 953 MVA

Adresse:
Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Leitevegen 52 6863 Leikanger

Kontaktperson:
Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

Fagstyre:
Arne Kjos - leiar
Tlf. 57 66 51 11 Epost: arne.kjos@ardal.kommune.no
 
Øivind Helle - medlem
Tlf.57 71 85 25  Epost: oivind.helle@fjaler.kommune.no

 
Ketil Nord - medlem
Tlf. 57 88 58 75 Epost: ketil.nord@eid.kommune.no

Agnar Horstad-medlem
Tlf. 415 11 251 Epost: agnar.horstad@naustdal.kommune.no

Edvin Tistel-medlem
Tlf. 917 23 853 Epost: edti@vik.kommune.no