Nyttige lenkar


Norvar

Interesseorganisasjonen for de som står for
vannforsyningen og avløpshåndteringen i samfunnet, dvs. vann- og
avløpsverkene (VA-verkene).
SFT Statens Forurensningstilsyn