Foredrag på fagsamlinga 21. - 22. november

Den 21. - 22. november arrangerte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fagsamling ved Alexandra Hotel. Det var omlag 50 deltakarar frå kommunane og 20 utstillarar på samlinga.

Vi trur dette var ei nyttig samling med mange spennande foredrag.

Nedanfor finn du linker til foredrag på fagsamlinga.

Foredrag til:
Driftsassistansen i Sogn og Fjordane - Innleiing
Arne Fagerås - Bruk av sil i vassforsyninga
Biovac - Orientering om bedriften
Dantherm - Fuktig luft og avfukting
Haco - Bruk av filterbaserte løsninger for rensing av avløpsvann
Kongsberg Esco - Kvalitetssikring av ledningsnettet og installasjoner
Norvar - Hva er Norvar BA?
Norvar - Siste nytt på  avløpssektoren
AVK Norge - Orientering om bedriften
Eid kommune - Saneringstiltak / rehabilitering på leidningsnettet
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - Utsleppsløyve og søknadsbehandling
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - Påslepp til kommunalt nett
Driftsassistansen for vatn og avløp i Møre og Romsdal - Orientering om virksomheten

Tobias Dahle, dagleg leiar for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane