Fagsamling 4 og 5 mars i Førde

4. og 5. mars arrangerte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fagsamling for kommunane i fylket på Rica Sunnfjord Hotell. Temaet var tryggleik og beredskap i vassforsyninga. Med 24 medlemskommunar på plass og over 50 deltakararar, er vi svært nøgde ned oppslutninga. På denne samlinga var berre representantar frå kommunane til stades.

Nedanfor finn du linker til foredrag på fagsamlinga.

Foredrag til: 
Fylkesmannen v/Haavard Stensvand - Vassforsyninga som kritisk infrastruktur
Norconsult v/Jørn Harald Andersen - Gjennomgang av Mattilsynet sin rettleiar
Fjellvar v/Sverre Ottesen - Beredskapsplan Fjellvar
Bergen kommune v/Asle Aasen - Beredskapsplan Bergen kommune
DISFVA v/Tobias Dahle - Trykklaust nett
Trondheim kommune v/ Odd Atle Tveit  - Internkontroll og driftsrutinar
Trondheim kommune v/ Odd Atle Tveit  - Leidningsbrot - konkrete døme frå Trondheim kommune
Bergen kommune v/ Asle Aasen - Leidningsbrot - konkrete døme
Driftsassistansen Hordaland v/ Erik Ashjem - erfaringar og informasjon

Tobias Dahle, dagleg leiar for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane