Årsmøte i Driftsassistansen 5 mars 2008

I samband med fagsamlinga 4 og 5 mars i Førde blei det og gjennomført årsmøte i Driftsassistansen. Viktige tema var oppsummering av aktiviteten i 2007. Vidare blei aktiviteten i 2008 drøfta m.a. interkommunalt samarbeid, eigne samlingar for driftsoperatørar. I tillegg blei styret utvida med 2 medlemmer Edvin Tistel frå Vik og Agnar Horstad frå Naustdal.

Vedlagt ligg årsmelding for 2007 frå styret

 

VedleggStørrelse
Årsmelding frå styret36.5 KB