Fagtreff og årsmøte 5 - 6 april på Skjolden Hotell

5 og 6 april gjennomførte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fagtreff og årsmøte på Skjolden Hotell i Skjolden. Tema dag 1 var Driftsovervakingsanlegg, eit svært aktuelt spørsmål i mange kommunar. Dag 2 var det ein gjennomgang av vassforsyninga i Luster kommune samt at Årsmøte blei gjennomført.

Representanatar frå 20 kommunar i alt om lag 55 personar deltok på fagtreffet

Foredraga frå konferansen kan lastast ned her;

VedleggStørrelse
01 - COWI.pdf791.91 KB
02 Førde kommune).pdf580.99 KB
03 Norconsult.pdf1.37 MB
04 Caverion.pdf1.1 MB
05 Normatic.pdf1.54 MB
07 Høyanger kommune.pdf410.91 KB
08 ABB.pdf1.44 MB
09 Luster kommune Dale vassverk.pdf1.18 MB
10 Luster kommune Hafslo og Gaupne vassverk.pdf951.87 KB