Fagsamling 11 - 12 april i Måløy

Fagsamlinga og årsmøte i Driftsassistansen blei gjennomført 11 -12 april i Måløy. Over 70 personar deltok på samlinga, dei aller fleste frå kommunane i fylket. Tema for samlinga var m.a. reguleringsventilar, overvatn og praktisk drift av vassverka. I tillegg blei det som vanleg er, omvising på lokal vassverk denne gonga det nye vassverket på Raudeberg. Takk til Vågsøy kommune for godt samarbeid.

Alle foredraga frå samlinga kan lastast ned her;

VedleggStørrelse
Gunnar Mosevoll - Trykkreduksjonsventiler_11 april 2018_GMo_ 2018-1_rev1.pdf1.69 MB
Praktiske erfaringar m trykkreduksjonsanlegg Ulefos v KRISTIAN DROLSUM ULEFOS AS).pdf1.11 MB
AVK v Georg Gloppen.pdf681.02 KB
Innva V Ivar Aasen.pdf487.43 KB
Rehabitering av kum med Ulefos-produkter v Kristian Drolsum.pdf1.21 MB
Overvatn - Torstein Dalen bergen kommune.pdf2.92 MB
Overvassproblematikk i Høyanger kommune v Olav Nordgulen.pdf602.54 KB
Praktisk drift av vassverk-NTNU v Stein Østerhus.pdf1.98 MB
Orienering om Vågsøy kommune v Odd Robert Solvåg.pdf371.77 KB
Orientering om vassforsyninga i Måløy v Ingvald Tennebø.pdf751.85 KB