Fagdag om offentleg innkjøpsregelverk med vekt på forsyningsforskrifta - 30 oktober Thon Hotell Førde

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane inviterer til Fagdag om offentleg innkjøpsregelverk . Staden er Thon Hotel i Førde den 30. oktober 2018.
Målgruppa for seminaret er rådgjevarar og kommunetilsette i fylket. Det vil bli særleg vekt på forsyningsforskifta og handlingsrommet denne gir i høve til val av rådgjevar/entreprenør. For nærare detaljar sjå vedlagde invitasjon.

VedleggStørrelse
Praktisk bruk av forsyningsforskrifta i VA sektoren.pdf89.35 KB