VA konferansen 2018 Hotel Alexandra 17 - 18 oktober

VA Konferansen 2018 blei gjennomført på vanleg måte 17 - 18 oktober. Meir enn 200 personar var samla frå 28 kommunar og med 50 firma representert med utstilling. Arne Kjos frå Årdal kommune blei heidra som årets VA person i Sogn og Fjordane. På denne konferansen blei det og kåra det beste drikkevatnet i fylket. Her var det kommunane Høyanger(overflatevatn) og Årdal (grunnvatn) som vant. Det skal delta i den nasjonale konkurransen i mars 2019.

Alle foredraga frå konferansen kan lastast ned her.

VedleggStørrelse
Aktuelt regelverk - Einar melheim - Kompatibilitetsmodus.pdf1001.97 KB
Modellering av drikkevassnettet - praktiske døme frå Sogn og Fjordane.pdf1.09 MB
Dimensjonering av vassleidningar - sett frå brannvesenet i Førde kommune.pdf123.65 KB
Utvikling av isbrear dei siste 10 000 åra.pdf13.99 MB
Instrumentering av avløpspumpestasjonar – bruk av sensorar.pdf2.49 MB
Armatur i kummar - pluggkøyring.pdf1.31 MB
Digital sikring av VA sektoren.pdf3.1 MB