Fagdagar og årsmøte 20 -21 mars i Nordfjordeid

Fagkonferanse og årsmøte blir gjennomført 20 -21 mars i Nordfjordeid. På dette fagmøtet blir HMS sett i fokus gjennom fleire foredrag. Vidare er det fokus på drift av leidningsnettet spesielt knytt til desinfeksjon i samband med nyanlegg /leidningsbrot.
Dag 2 er det omtale av og omvising på Nye Nordfjordeid Vassverk. Årsmøtet for Driftsassistansen i Sogn og Fjordane blir gjennomført i samband med desse fagdagane.

Programmet kan lastast ned her:

VedleggStørrelse
Fagdagar og årsmøte i Driftsassistansen 20 -21 mars 2019 - program.pdf132.68 KB