Fagdagar 20 - 21 Mars i Nordfjordeid - gjennomføring av årsmøte

20 - 21 mars arrangerte Driftsassistansen fagdagar i Nordfjordeid. Samstunde blei og årsmøtet gjennomført.
Hovudtema for samlinga var HMS i VA sektoren samt synfaring av Nye Nordfjordeid vassverk. meir enn 70 personar deltok på denne fagsamlinga.
Her kan foredraga lastast ned

VedleggStørrelse
Avløpsprosjektet 2013-2016 - STAMI.pdf1.82 MB
Byggherreforskrifta - Banenor.pdf803.45 KB
Desinfeksjon av leidningsanlegg -Førde kommune.pdf1.99 MB
Status HMS i Eid kommune.pdf241.91 KB
Leidningskart VA - Driftsassistansen.pdf840.49 KB
Vitek -presentasjon.pdf1 MB
Brimer_Presentasjon_2019_Eid.pdf32.87 MB
Nordfjordeid vassverk - Eid kommune.pdf129.08 KB
Nordfjordeid vassverk Asplan Viak.pdf5.46 MB