VA Konferansen 16 - 17 oktober på Hotel Alexandra

VA konferansen 2019 16 - 17 oktober er under planlegging. Meir enn 40 firma er allereie påmeldt med stand. Programmet blir sendt ut i løpet av mai