VA konferansen 2019 på Hotel Alexandra i Loen

Nærare 200 personar deltok på VA konferansen. Alle kommunane i fylket var representert. 54 ulike rådgjevarfirma/leverandørfirma var representerte i tillegg til 6 studentar frå Ålesund (NTNU). Ketil Nord frå Eid kommunne blei kåra til årets VA person i Sogn og Fjordane

Alle foredraga frå konferansen kan lastast ned her;

VedleggStørrelse
Trykkreduksjon i vassforsyninga (2).pdf5.48 MB
Trykkreduksjon eksempel frå Sogndal.pdf4.65 MB
Kommunalt ansvar for overvatn.pdf810.6 KB
Etablering og drift av fjordvarme i Eid kommune.pdf1.51 MB
Vassforsyningskrisa i Askøy.pdf3.66 MB
3D-skanning-periodisk-kartlegging.pdf9.17 MB
Nytt frå Mattilsynet.pdf1.35 MB
UV anlegg - kva kan gå galt.pdf3.2 MB
Sikker drift av UV anlegg - døme frå Eid kommune.pdf4.28 MB