Fagsamling om Drikkevassforskrifta 14 januar på Alexandra Hotell

Drikkevassforskrifta sett betydelege krav til dokumentasjon. Dette gjeld farekartlegging, ROS og beredskap, men og til prøvetakingsplan, vedlikehaldplanar for leidningsnettet, beredskapsøvingar og nødvatn. 14 januar var dette temaet på fagsamling der 12 kommunar var representerte, totalt 30 deltakarar. Status i kommunane blei gjennomgått og krava diskutert saman med Mattilsynet. Vi trur dette er nyttig for alle vassverkseigarane.
Dokumentasjon frå samlinga kan lastast ned her;

VedleggStørrelse
Drikkevassforskrifta - krav til dokumentasjon.pdf1.4 MB