HMS fagsamling 25 februar på Gloppen Hotell

HMS på avløpssektoren er eit viktig område for å unngå helseproblem for alle som arbeider i avløpssektoren. Norsk vann har utarbeidd ein eigen rapport (Rapport 247/2018) der alle risikooppgåver blir systematisk gjennomgått. Forfattaren av rapporten vil gå gjennom rapporten på denne samlinga.
Det blir og synfaring av det kommunale avløpsreinseanlegg på Byrkjelo.
Vi trur på avløpsektoren vil kunne ha stor nytte av denne fagsamlinga.

Vedlagt ligg invitasjonen

VedleggStørrelse
HMS fagsamling - invitasjon.pdf357.72 KB