Fagdagar og årsmøte i Driftsassistansen 2020 - Comfort Hotell i Florø 25 - 26 mars 2020

Dei årlege fagdagane og gjennomføring av årsmøte skjer 25 og 26 mars på Comfort Hotell i Florø.

Programmet er under utarbeiding og blir snarleg sendt ut.