HMS fagsamling 25 februar på Gloppen Hotell

Samlinga blei gjennomført med god svært god oppslutning, 45 deltakarar frå 9 ulike kommunar og rådgjevarfirma.
Her kan foredraga lastast ned;

VedleggStørrelse
HMS samling 25 februar 2020 - Innlegg Norconsult.pdf1.91 MB
HMS fagsamling 25 februar 2020 - Innlegg Vestteknikk.pdf2.44 MB