Revisjon av felles VA Norm for Sogn

Kommunane i Sogn har gått saman om å revidere VA Norma. Arbeidet startar opp i slutten av september 2020.