Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

Foredrag på fagsamlinga 21. - 22. november

Den 21. - 22. november arrangerte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane fagsamling ved Alexandra Hotel. Det var omlag 50 deltakarar frå kommunane og 20 utstillarar på samlinga.

Vi trur dette var ei nyttig samling med mange spennande foredrag.

Nedanfor finn du linker til foredrag på fagsamlinga.

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane - disfva

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er nyetablert no i 2007. Med 23 medlemskommunar, av totalt 26 kommunar i fylket, har kommunane ønskja dette initiativet velkome. Viktigaste føremålet med Driftsassistansen i Sogn og Fjordane kan oppsummerast med følgjande stikkord: kompetanseheving i kommunane og erfaringsutveksling mellom kommunane
Syndiker innhold