Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er eit forum for erfaringsutveksling og kunnskapsauke i kommunane innan sektoren vatn og avløp. Det er 23 medlemskommunar. Dagleg leiar: Tobias Dahle Tlf. 41 51 86 53 Epost: tobias.dahle@disfva.no

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane - disfva

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane er nyetablert no i 2007. Med 23 medlemskommunar, av totalt 26 kommunar i fylket, har kommunane ønskja dette initiativet velkome. Viktigaste føremålet med Driftsassistansen i Sogn og Fjordane kan oppsummerast med følgjande stikkord: kompetanseheving i kommunane og erfaringsutveksling mellom kommunane
Syndiker innhold