Program fagsamling 4. - 5. mars 2008

4. mars 2008
Tema:
Tryggleik og beredskap i vassforsyninga
Frå 09.30
Kaffe og rundstykker
10.00 - 10.15

Innleiing
Ved Tobias Dahle
10.15 - 11.00

Vassforsyninga som kritisk infrastruktur i samfunnet
Ved Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,
Haavard Stensvand
11.00 - 11.15
Kaffepause
11.15 - 12.00

Vassverket sitt ansvar for tryggleik og beredskap.
Ved Mattilsynet, Anna Walde
12.00 - 13.00
Lunsj
13.00 - 14.00

Gjennomgang av  Mattilsynet sin rettleiar
- Førebuande arbeid og fareidentifikasjon
- Gjennomgang av  vassforsyningas ROS
Ved Norconsult, Jørn Harald Andersen
14.00 - 14.20
Kaffepause m/ frukt
14.20 - 15.00

Gjennomgang held fram
- Beredskapsanalyse og beredskapsplan
- Drift og utvikling av beredskapsplan
15.00 - 15.20
Kaffepause
15.20 - 15.40
Døme frå Fjell kommune, Hordaland.
Ved Norconsult, Jørn Harald Andersen
15.40 - 16.00

Døme frå Bergen kommune.
Ved Bergen kommune, Asle Aasen
16.00 - 16.30
Pause
16.30 - 18.00
Årsmøte Driftsassistansen i Sogn og Fjordane.
20.00 Middag

5. mars 2008
Tema:
Tryggleik ved trykklaust nett
08.30 - 08.40

Oppstart og innleiing
Ved Tobias Dahle
08.40 - 09.10

Gjennomgang av aktuell litteratur / VA  miljøblad på området.
Ved Tobias Dahle
09.10 - 10.00

Internkontroll og driftsrutinar i Trondheim kommune.
Ved Trondheim kommune, Odd Arne Tveit
10.00 - 10.30
Kaffe, kaker og frukt
10.30 - 11.00

Handtering av konkrete døme / leidningsbrot i Trondheim kommune.
Ved Trondheim kommune, Odd Arne Tveit
11.00 - 12.00

Handtering av konkrete døme / leidningsbrot i Bergen kommune.
Ved Bergen kommune, Asle Aasen
12.00 - 13.00
Lunsj
13.00 - 13.20

13.20 - 13.40

Erfaring frå kommune 1.

Erfaring frå kommune 2.

13.40 - 14.00
Oppsummering og diskusjon
14.00 - 14.20


14.20 - 14.30

Informasjon frå Driftsassistansen i Hordaland.
Ved DIHVA, Erik Asjem

Avslutning